Úvod Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Pavel Seifert, provozovatel E-shopu MPS-nábytek.cz, se zavazuje ochraňovat Vaše osobní údaje a respektovat Vaše soukromí.

Pavel Seifert, provozovatel E-shopu MPS-nábytek.cz, se sídlem Roztoky u Jilemnice 174, 512 32 Martinice v Krkonoších (dále jen „správce“) je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje, které shromažďuji a proč je potřebuji

Pavel Seifert, provozovatel E-shopu MPS-nábytek.cz, jako online prodejce nábytku a bytových doplňků shromažďuje tyto osobní údaje pro potřeby vyřízení Vaší internetové objednávky, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, informací o dopravě a doručení zboží, pro případ reklamace či výměny zboží, případně informací, které od nás žádáte a které nám při sjednání Vaší online objednávky sami poskytnete, a to v následujícím rozsahu:

 • Jméno a příjmení
 • Fakturační adresa
 • Doručovací adresa
 • Telefonní kontakt
 • E-mailový kontakt

Pokud mi pro vyřízení Vaší objednávky zboží nebo služeb sdělíte Vaše osobní údaje, můžete si být jisti, že je použiji pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou, mnou a přepravcem, kterého jste si při sjednání objednávky vybrali jako zprostředkovatele přepravy.

 • DPD s.r.o., IČO 06540996
 • TOPTRANS EU, a.s. IČO 28202376
 • GLS s.r.o., IČO: 260 87 961

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v tomto rozsahu přijímáte.

Zabezpečení osobních údajů

Pavel Seifert, provozovatel E-shopu MPS-nábytek.cz, se zavazuje k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Abych uchoval údaje v bezpečí, používám množství různých počítačových zabezpečovacích postupů, technologií a fyzických kontrol k tomu, abych ochránil Vaše osobní údaje před neoprávněným zneužitím.

Jak dlouho používám osobní údaje

Vaše osobní údaje si neponechám déle, než je nezbytné, jak dlouho, závisí na několika podstatných faktorech:

 • Zda existuje právní (regulační) důvod pro jejich uchování (např. plnění ze smlouvy, plnění ze záruk, apod.), zkráceně proč je shromažďuji.
 • Jaké je jejich stáří, neboli doba nezbytná k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu. Všeobecně lze říci, že data jsou z výše popsaných důvodů shromažďována na dobu přibližně 5 let, nebo do doby než zákazník sám požádá písemně o vymazání svých dat z naší databáze. Pokud si přejete svá data smazat, zašlete nám prosím Vaši žádost doporučeným dopisem na adresu Pavel Seifert, Roztoky u Jilemnice 174, 512 32 Martinice v Krkonoších (doporučená forma doručení písemnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití). Ke smazání dat dojde neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení Vaší žádosti.

Přístup k osobním údajům a Vaše práva s tím spojená

V případě, že jste se registrovali na e-shopu www.mps-nabytek.cz, pak máte možnost Vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat ve Vašem uživatelském profilu, prohlížet a editovat Vaše osobní údaje, které jste mi již v minulosti poskytli. Dále máte možnost sdělit mi, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách.

Vaše práva v souladu s nařízením GDPR uvádím souhrnně:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním v písemné formě doručené doporučeně na adresu správce osobních údajů (doporučená forma doručení písemnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití).
 • podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tomto případě bych rád dostal příležitost vyřešit Vaše případné stížnosti či námitky ke zlepšení našich služeb, nicméně máte právo si stěžovat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, email posta@uoou.cz, www.uoou.cz

Cookies

Při procházení e-shopu www.mps-nabytek.cz zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. E-shop lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Pavel Seifert, provozovatel E-shopu MPS-nábytek.cz, získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze a jejich následným zpracováním dle Vašich dispozic sjednaných na e-shopu MPS-nabytek.cz. Jestliže se rozhodnete poskytnout mi osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat Vás jako váženého zákazníka.

Provozovatel e-shopu:

Pavel Seifert

Adresa: Roztoky u Jilemnice 174
512 32 Martinice v Krkonoších
Tel. +420 723 825 703
E-mail: info@mps-nabytek.cz
IČ: 01137689
DIČ: CZ9104263729